بذر لبو، محصول پاسارگاد کشت زارع

دسته بندی: بذربذر لبو: نحوه‌ی کاشت در گلدان: حداقل عمق گلدان باید ۱۵ سانتی‌متر باشد. مناسب‌ترین خاک برای کشت در گلدان خاک‌برگ یا کم پوست می‌باشد. گلدان باید در قسمتی باشد که حداقل روزی ۵ ساعت آفتاب مستقیم به آن بتابد. برای کاشت بذرها آن‌ها را سطح خاک پاشیده و به‌اندازه ضخامت بذر بر روی آن خاک پاشیده شود. پس از کاشت بذرها نوبت به آبیاری می‌رسد توجه کنید آبیاری اول باید به‌صورت غرق آب باشد (بذرها نباید آن‌قدر سطح خاک باشند که با آب جابجا شوند و نه آن‌قدر زیرخاک باشند که توانایی سبز شدن نداشته باشند)، همیشه سطح خاک را با اسپری کردن مرطوب نگه‌دارید، همچنین از آبیاری زیاد خودداری کنید زیرا این کار باعث زرد شدن سبزیجات و ریختن گل صیفی‌جات و عدم باروری آنها می‌شود. سعی شود به‌منظور تقویت گیاه ۲ برابر در فصل رشد از کودهای کامل استفاده شود.

نحوه‌ی کاشت در باغچه: بستر خاک را آماده کنید بذرها را به شیوه‌ی گفته‌شده در بالا کشت کنید و سپس آبیاری کنید. همچنین نحوه‌ی آبیاری و عمق کاشت و فاصله بوته‌ها بر روی پاکت درج‌شده است. بذر موجود درون بسته‌های سبزیجات به‌طور میانگین برای ۲ متر مربع کافی می‌باشد. توضیحات اختصاصی هر بسته نظیر عمق کاشت، فاصله بوته‌ها، نحوه‌ی آبیاری و مدت‌زمان گل‌دهی بر روی پاکت‌ها درج‌شده است.


کد محصول

P963825

تامین‌کننده

فروشگاه بُنوو

کشور تولیدکننده

ایران


بذر لبو، محصول پاسارگاد کشت زارع